Saturday, June 6, 2020
  • time : 11:26:13
  • Date : 4/6/2020
شهردار ساوه تاکید کرد؛
ضرورت حفظ سلامت كاركنان و كارگران شهرداری در برابر كروناویروس
شهردار ساوه، گفت: در اپیدمی کرونا در کنار حفظ سلامت جان شهروندان باید سلامت کارکنان و کارگران شهرداری  نیز مورد توجه قرار بگیرد.

مهندس سید مهدی حسینی در جلسه کمیته برنامه ریزی اجرایی شهرداری؛ ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان و کارگران شهرداری در بخش‌های مختلف که از روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در خط مقدم این مبارزه حضور داشتند، خواستار تامین لوازم حفاظت فردی مورد نیاز و  پایش و غربالگری مستمر آنان شد.

وی ادامه داد: در اپیدمی ‎کرونا همه سازمان‌ها و نهاد‌های بهداشتی، خدماتی و اجتماعی علاوه بر تلاش برای حفظ سلامت شهروندان، مسئول سلامت همکاران خود هستند و شهرداری نیز نباید در این زمینه کوتاهی کند زیرا برخی از کارگران و کارکنان شهرداری مانند آرامستان در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا قرار دارند.

مهندس حسینی افزود: در قرارگاه زیستی شهرستان نیز پیشگیری از ویروس کرونا در سه سطح شامل بهداشت عمومی، حرفه ای توسط کارفرمایان و بهداشت فردی مطرح است لذا تمامی همکاران موظف به رعایت بهداشت فردی و استفاده لوازم حفاظتی هستند تا بتوانیم به سلامت از این مرحله عبور کنیم.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.8.0
    V5.5.8.0