Sunday, July 12, 2020
  • time : 11:40:45
  • Date : 1/28/2020
حضور شهردار ساوه در نقاط مختلف شهر به منظور بررسی و تعیین تكلیف تقاضاهای مردمی
شهردار ساوه در نقاط مختلف شهر به منظور بررسی و تعیین تکلیف تقاضاهای مردمی حضور یافت.

به گزارش نارستان، مهندس سید مهدی حسینی جهت رسیدگی به مشکلات مردمی، درخواست ها  و تقاضاهای پروانه ساختمانی که در ملاقات های شهروندان با ایشان مطرح شده بود، شخصا به همراه معاونین و مدیران شهرداری  در نقاط مختلف شهر حضور یافت و خواسته های مردم را از نزدیک رصد و دستورات قانونی لازم را صادر کرد.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.8.0
    V5.5.8.0